Hakkında

Ege İhracatçı Birlikleri, EMCC ve TurkishWin işbirliği ile, Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik İhracat Odaklı EİB Export-Up Mentörlük Programı düzenliyor. Program kapsamında deneyimlerini aktaracak başarılı bir iş insanı (mentör) ile bir araya gelerek, kişisel ve iş hedeflerinizi gerçekleştirmeniz yolunda destek alabileceksiniz.

6 ay sürecek olan programda, faydalanıcı-mentör eşleşmesi beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu program ile genç veya kadın girişimcilerin networklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sahip oldukları potansiyel ve kaynaklara dair farkındalık uyandırmak ve sonuçta Birliğimizin temel amacı olan sürdürülebilir ihracat artışı hedeflenmektedir.

Mentörlük kısaca yetenek ve tecrübelerden faydalanılarak kurulan gönüllülük esasına dayalı bir öğrenme ortaklığıdır. Ege Bölgesi’nin ihracat potansiyelini ortaya çıkaracak EİB Export-Up Mentörlük Programı, bölgemizdeki ihracatçıların engin deneyimini, uluslararası yolculuklarına yeni başlayan veya belirli bir ihracat sorunu yaşayan girişimcileri desteklemek ve harekete geçirmek için tasarlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Programın adı nedir?

EİB Export-Up Mentörlük Programı

Programın temel hedefi ve amacı nedir?

Kadın veya Genç Girişimcilere Yönelik İhracat Odaklı EİB Export-Up Mentörlük Programı kapsamında tecrübeli ihracatçılarımız ile genç ve/veya kadın ihracatçılara mentörlük olanakları sunulması amaçlanmaktadır. Programın temel hedefi rol modeli olarak hareket ederek, ihracat girişimcilerinin gelişimine destek sağlamaktır. Proje kapsamında, şirket ve/veya fabrikalar hakkında saha ziyareti de dâhil olmak üzere kendi kariyer gelişimlerini daha iyi planlamalarını desteklemek ve mentörlerin de öğreterek öğrenecekleri bir programın oluşturulması hedeflenmektedir.

Programın paydaşları kimdir?

EİB Export-Up Mentörlük Programı kapsamında yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere EİB, EMCC ve TurkishWin programa taraf olmuştur.

Bununla birlikte, mentörler ve mentiler iki ay aralıkla “ara dönem” değerlendirmeleri, bir kere de program sonu toplantısı gerçekleştirecekler, takip sonrası kısa bir değerlendirme raporu oluşturulacaktır.

Programın Hedef Mentör kitlesi kimdir?

Tecrübeli ihracatçılarımızdır.

Programın Hedef Menti kitlesi kimdir?

Ege bölgesinde faaliyet gösteren T.C. vatandaşı, ihracata başlamak ve mevcut ihracatını geliştirmek isteyen kadın ve/veya genç (21 - 40 yaş) girişimcilerdir.

Mentörlük ilişkisi ne kadar sürecektir? Seans sayısı/süresi/yöntemi?

EİB Export-Up Mentörlük programı 6 ay sürecektir. Mentör/Menti arasında ayda bir kereye denk gelecek şekilde ortalama 6 seans gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu görüşmeler yüz yüze olabileceği gibi, elektronik ortamda da gerçekleşebilir.

Mentörlerin görev tanımları ve sorumlulukları nelerdir?

Program kapsamında sağlanan eğitime ve paylaşım ve değerlendirme toplantılarına katılmak,

EİB ile koordineli çalışmak,

Programın hedefleri doğrultusunda çerçevesi belirlenmiş Mentörlük desteği vermek,

Program ile ilgili gerekli değerlendirme dokümanlarını doldurmak,

Mentinin gelişimi için kendisinden geri bildirim ve gelişim alanları isteme

Görüşmelerin gizlilik şartlarına ve EMCC Etik kodlarına uymak.

Mentilerin görev tanımları ve sorumlulukları nelerdir?

Mentörler ile anlaşıldığı takvime uyarak hazırlıklı bir şekilde her bir görüşmeye planlandığı şekilde zamanında gelmek

Her bir görüşmede değerlendirmek istediklerini planlama ve mentöründen gelişim için belirli alanlarda destek isteme

Görüşmelerin gizlilik şartlarına ve EMCC Etik kodlarına uymak.

Eşleşme kriterleri ve yöntemi ne olacaktır?

Eşleşme, öncelikle mentörler sonrasında mentiler belirlendikten sonra EİB taradından gerçekleştirilecektir.

Yürümeyen Mentörlük çalışmaları nasıl ele alınacak? Olası aksaklıklar neler olabilir ve ne gibi önlemler düşünüldü?

Proje gönüllülük esasına dayanmaktadır. Proje başlangıcında EMCC tarafından Mentör ve Mentiler birbirinden ayrı eğitimler alır. Proje dönemi boyunca 6 kez görüşme yapılmasının önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirme yapılır. Görüşmeleri teşvik ve takip amacı ile EİB iki aylık dönemlerde Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Görev değişikliği, yurtdışı/yurtiçi transfer ve benzer sebeplerden Mentörlük çalışmaları kesintiye uğrayabilir. Böyle bir durumda Mentinin mağdur olmasını önlemek amacıyla ve mentinin arzu etmesi halinde programı tamamlamak üzere her Menti için yedek bir Mentör belirlenir. Bu bilgi sadece Projenin değerlendiricileri arasında paylaşılır.